Domovská stránka > Obchodní podmínky
Otevírací doba
Po - So: 9:00 - 20:00 hod
Ne:        9:00 - 19:00 hod
 
Eurocenter
Kde nás najdete
Květinový Koutek
Orlice park Shopping - Albert 
Hradec Králové
Víta Nejedlého 1063
500 03 Hradec Králové
gsm: +420 734 75 72 75email: info@kvetinovykoutek.cz
Personal Prodejny novy

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 1.4.2020

obchodní společnosti
PVK CZ s.r.o.
se sídlem Podhůrská 232, Hradec Králové 500 03
identifikační číslo: 28821998
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29533
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.kvetinovykoutek.cz


1. Základní pojmy
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv o koupi zboží uzavíraných společností PVK CZ s.r.o. s jejími zákazníky.
1.2 Prodávající je společnost PVK CZ s.r.o, IČ 28821998, se sídlem Podhůrská 232, Hradec Králové 500 03 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29533 Prodávající je provozovatelem internetového obchodu s květinami a doplňkovým zbožím na webové adrese www.kvetinovykoutek.cz.
1.3 Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky kupuje zboží, anebo i požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo.
1.4 Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky kupujícího.
1.5 Dopravce je společnost, která se zabývá profesionální přepravou zásilek.
1.6 Seznam a ceník zboží a služeb je veden na internetových stránkách prodávajícího www.kvetinovykoutek.cz


2. Objednávka zboží a služeb
Objednávku zboží a služeb lze učinit těmito způsoby:

2.1 Osobně v provozovně Květinový Koutek:
Orlice Park Shopping
Víta Nejedlého 1063, Hradec Králové 500 03
otevřeno denně
PO – SO: 9.00 - 20.00
NE: 9.00 - 19.00

Po dobu opatření COVID-19 otevřeno denně 09:00 - 19:00

2.2 Elektronickou on-line objednávkou na internetové adrese www.kvetinovykoutek.cz
2.2.1 Po odeslání objednávky je kupujícímu zasláno e-mailem automatické potvrzení o přijetí objednávky, proto vždy důkladně zkontrolujte správnost emailové adresy. Kupující je povinen potvrzení o přijetí objednávky formálně zkontrolovat a v případě nesprávnosti nebo neúplnosti informace o předmětu objednávky nebo o adrese místa určení neprodleně kontaktovat provozovnu Květinový Koutek na tel. +420 734 72 75 72 a informaci opravit. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel. Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah, dle kterého je prodávající povinen dodat v souladu s těmito obchodními podmínkami objednané zboží na místo dodání a kupující je povinen za dodání zboží zaplatit sjednanou cenu.

2.3 Telefonickou objednávkou na telefonu +420 734 72 75 72. Objednávky jsou přijímány každý den, a to v následujících hodinách: PO – SO: 9.00 - 20.00, NE: 9.00 - 19.00.

3. Dodání zboží
Zboží lze dodat těmito způsoby:

3.1 Dodání zboží při osobním odběru v provozovně Květinový Koutek na adrese: Orlice Park Shopping, Víta Nejedlého 1063, Hradec Králové 500 03, Ve dnech a časech: PO – SO: 9.00 - 20.00, NE: 9.00 - 19.00.

3.2 Dodání zboží odesláním příjemci – Po Hradci Králové a okolí (okolí = Vysoká nad Labem, Praskačka, Stěžery, Předměřice nad Labem, Lochenice, Světí, Černilov, Blešno, Třebechovice pod Orebem, Krňovice, Běleč nad Orlicí). Při dodání zboží odesláním příjemci je nutné zaplatit zboží před expedicí objednávky.
3.2.1 Při dodání zboží odesláním příjemci prodávající odesílá zboží příjemci určenému kupujícím do místa určeného kupujícím. Přeprava zboží je prováděna dopravcem.
3.2.2 Dopravce přepraví zboží na sjednané místo a vydá ho příjemci v přepravní lhůtě, kterou si kupující objednal. Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží.
3.2.3 Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce.
3.2.4 V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je dopravce povinen neprodleně informovat kupujícího nebo prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu.
3.2.5 Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě nelze provést opakované doručení zboží. Zboží bude uloženo na provozovně prodávajícího do druhého dne, kde si může kupující zboží v otvírací době vyzvednout.

4. Dodací lhůta
4.1 Dodání zboží po Hradci Králové a okolí (okolí = Vysoká nad Labem, Praskačka, Stěžery, Předměřice nad Labem, Lochenice, Světí, Černilov, Blešno, Třebechovice pod Orebem, Krňovice, Běleč nad Orlicí)
4.1.1 Dodání zboží po Hradci Králové a okolí: Doručení zboží je prováděno dopravcem nejdříve následující pracovní den po objednání, a to v případě, že zboží objednáte do 11:00hodin.
4.1.2 V případě požadavku na dodání zboží v den objednání musí po odeslání objednávky kupující telefonicky kontaktovat prodávajícího na tel. +420 734 72 75 72 a prověřit množnost dodání. Prodávající si vyhrazuje právo takovou objednávku odmítnout (stornovat)
4.1.3 Příjemce musí být přítomen v místě doručení zboží, a to v celkové lhůtě 15minut před a 15minut po sjednaném čase.
4.1.4 Dodání zboží nelze uskutečnit přesně na minuty.
4.1.5 Doručení zboží je prováděno dopravcem v přepravní lhůtě od 8:00 do 18:00.

5. Cena doručení
Cena za doručení zboží po Hradci Králové a okolí je 199,- Kč vč. DPH. V případě objednávky zboží v ceně vyšší než 200,- Kč vč. DPH, je cena za doručení zboží po Hradci Králové a okolí 0,- Kč, tedy ZDARMA.

6. Platba objednávky
6.1 Při osobním odběru zboží v provozovně lze objednávku zaplatit: v hotovosti nebo platební kartou nebo v případě elektronické objednávky platební kartou on-line nebo převodem na účet pomocí služby PayPal.
6.2 Při odběru dodáním zboží odesláním příjemci lze objednávku zaplatit: v hotovosti nebo platební kartou nebo v případě elektronické objednávky platební kartou on-line nebo převodem na účet pomocí služby PayPal. Platba na dobírku není možná.
6.3 Z platebních karet pro platby v provozovně akceptujeme: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, AMEX.
6.4 Z platebních karet pro platby v online akceptujeme: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS.
6.5 Platbu převodem na korunový účet lze uskutečnit pouze po předchozí osobní nebo telefonické dohodě (tel. +420 734 757 818). Objednávka bude vyřízena po obdržení platby na účet č. 203721692/0600.
6.6 Zpracování objednávky bude zahájeno až po obdržení platby, s výjimkou platby v hotovosti.
6.7 Celková cena objednávky je složena z ceny zboží, z ceny přepravy.
6.8 Cena za zboží se řídí ceníkem prodávajícího platným ke dni objednávky. Cena kytic se řídí aktuálními cenami květin na holandských burzách. Dle sezónnosti jsou uvedeny vždy aktuální ceny, které lze během roku kdykoliv měnit.
6.9 Cena přepravy se řídí ceníkem uvedeným v těchto obchodních podmínkách.

7. Předání zboží a reklamace
7.1 Příjemce přebírá zboží svým podpisem a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je příjemce před převzetím zboží povinen oznámit toto poškození prodávajícímu na tel. +420 734 757 818,a to bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost si zboží prohlédnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu, slevu z ceny zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající však neodpovídá za poškození zboží, které způsobil příjemce.
7.2 Prodávající neodpovídá za chybné kontaktní údaje příjemce ani za to, že příjemce nebyl z jakéhokoliv důvodu v přepravní lhůtě zastižen na místě určeném v objednávce.

8. Stornování objednávky
8.1 Kupující může stornovat objednávku pouze písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na adresu: info@kvetinovykoutek.cz Objednávky lze stornovat pouze do 24 hodin před termínem doručení objednaného zboží příjemci.
8.2 Prodávající může stornovat objednávku pouze písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na adresu kupujícího, a to kdykoliv a bez udání důvodu.

9. Záměna květin
9.1 Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 25 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu.
9.2 V případě nutné záměny vyšší než 25 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.

10. Závěrečná ujednání a ochrana osobních údajů
10.1 Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení. Tento závazek se vztahuje i na příjemce objednávky.
10.2 Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci. Kupující tímto výslovně souhlasí s předáním těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky.
10.3 Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
10.4 Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.
10.5 Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.
10.6 Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.
10.7 Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že fotografie umístěné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem společnosti PVK CZ, s.r.o., IČ: 288 21 998, se sídlem Podhůrská 232, 50003 Hradec Králové, Česká republika. Neoprávněným užitím fotografií umístěných na těchto webových stránkách se dopustíte protiprávního zásahu do autorského práva této společnosti. Zmíněná společnost v takovém případě podnikne veškeré právní kroky v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby jakýmkoliv protiprávním zásahům do svých práv zabránila, byla jí nahrazena vzniklá škoda včetně ušlého zisku a poskytnuto přiměřené zadostiučinění v penězích. Neoprávněným zásahem do autorského práva se rovněž vystavíte riziku trestního stíhání pro spáchání trestného činu dle příslušných ustanovení z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Květinový koutek 001Květinový koutek 002Květinový koutek 003Květinový koutek 005Květinový koutek 006
Květinový koutek 007Květinový koutek 008Květinový koutek 010Květinový koutek 010Květinový koutek 011
Květinový koutek 012Květinový koutek 013Květinový koutek 014Květinový koutek 016Květinový koutek 016
Květinový koutek 017Květinový koutek 019Květinový koutek 020Květinový koutek 021Květinový koutek 021
Květinový koutek 023Květinový koutek 024
12345
Denně čerstvé květiny Snadné parkování Rozvozkvětin po HK Dlouhá otevírací doba Možnost platby kartou
© 2012  |  Prodejna Květin - Květinový Koutek  |  Orlice Park Shopping, Víta Nejedlého 1063, Hradec Králové 500 03  |  info@kvetinovykoutek.cz  |  +420 734 75 72 75
Webdesign od Optimata